DUYURULAR

Yönetim Kurulumuzun 13.04.2009 tarih ve 256 sayılı kararı ile; 01.01.2009 tarihinden sonra emekli olanlara yapılacak Emeklilik Yardımının hesaplanma sistemi aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
1996 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 8 = .........
1997 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 7 = .........
1998 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 6 = .........
1999 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 5 = .........
2000 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 4 = .........
2001 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 3 = .........
2002 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 2 = .........
2003 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1,2 = .........
2004 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1,15 = .........
2005 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1,10 = .........
2006 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1,15 = .........
2007 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1,10 = .........
2008 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1 = .........
2009 Yılı ve Sonrasında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı X 1 = .........
TOPLAM = .........
Yukarıdan çıkan TOPLAMA ,
60 aydan az aidat yatıran üyelerimize her tam yıl için 75,00 TL
60 ay ile 84 ay arasında aidat yatıran üyelerimize her tam yıl için 135,00 TL
84 ay ile 108 ay arasında aidat yatıran üyelerimize her tam yıl için 155,00 TL
108 aydan fazla aidat yatıran üyelerimize her tam yıl için 175,00 TL
daha ilave edilecektir.
ÖLÜM YARDIMI , emeklilik yardımının hesaplanmasındaki esaslar uygulanmak üzere, emeklilik yardımının 2 katı olarak belirlenmiştir.
ÖRNEK HESAPLAMA ;

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

1996

1,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1997

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1998

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1999

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2001

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2002

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

2003

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2004

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2005

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2006

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2007

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2008

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2009

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2010

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2011

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2012

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2013

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2014

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2015

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1996 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 5,50 X 8 = 44 (6,50 den giriş aidatı düşüldü)
1997 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 6 X 7 = 42
1998 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 12 X 6 = 72
1999 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 30 X 5 = 150
2000 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 48 X 4 = 192
2001 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 60 X 3 = 180
2002 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 160 X 2 = 320
2003 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 240 X 1,2 = 288
2004 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 240 X 1,15 = 276
2005 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 360 X 1,10 = 396
2006 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 360 X 1,15 = 414
2007 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 360 X 1,10 = 396
2008 Yılında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 360 X 1 = 360
2009 Yılı ve Sonrasında Yatırılan Toplam Aidat Miktarı olan 2.190 X 1 = 2.190
TOPLAM 5.320
Üye 108 aydan fazla aidat yatırdığı için bu toplama her tam yıl için 175 TL daha ilave edilecektir.
Üye 19 tam yıl aidat yatırdığı için eklenecek miktar ;
19 X 175 = 3.325
(5.320+3.325=8.645)
YAPILACAK EMEKLİLİK YARDIMI = 8.645 TL
Giriş Aidatları
01.01.1996 - 31.12.1996 arasında üye olanlar için , 1 TL
01.01.1997 - 31.12.1997 arasında üye olanlar için , 1 TL
01.01.1998 - 31.12.1998 arasında üye olanlar için , 2 TL
01.01.1999 - 31.12.1999 arasında üye olanlar için , 5 TL
01.01.2000 - 31.12.2000 arasında üye olanlar için , 8 TL
01.01.2001 - 31.12.2001 arasında üye olanlar için , 10 TL
01.01.2002 - 31.12.2002 arasında üye olanlar için , 20 TL
01.09.2002 tarihinden sonra üye olanlar için , 40 TLBurs Yardımı Hakkında
Yönetim Kurulumuzun 11.09.2008 tarih ve 246 sayılı kararı ile 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 2 taksit halinde ödenmesi öngörülen burs yardımının 2. taksitinin, vakfımız üye sayısındaki azalma sonucunda vakıf gelirlerindeki düşüş göz önüne alınarak ödenmemesine karar verilmiştir.