YÖNETİM KURULU


Sedat GÜNEY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kemal İLÇİOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ümit KAYMAL

YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.

Tagi İŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Veli SOLAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ